Elżbieta Rusiecka - zdjęcie
T: 22 5469120
E:

Elżbieta Rusiecka

specjalista d/s walidacji

Pracuje w dziale patentów na stanowisku asystentki rzecznika patentowego. Wykonuje prace asystenckie, wspomaga w pracy rzecznika patentowego przy czynnościach związanych z reprezentowaniem przed polskim Urzędem Patentowym zagranicznych osób fizycznych i prawnych (przygotowanie dokumentów do złożenia w Urzędzie Patentowym, korespondencja, tłumaczenia, komputerowa obróbka tekstów, dozorowanie terminów i inne) oraz wszelkie inne zadania o charakterze administracyjno – organizacyjnym związane z obsługą i funkcjonowaniem stanowiska i portfelem spraw.

Języki

hiszpański, niemiecki, polski
Print Friendly, PDF & Email