T: 22 5469154
E:

Asystenci

dr inż. Dariusz Świerczyński

zastępca kierownika działu patentów

rzecznik patentowy

Specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych głównie z dziedziny górnictwa, w szczególności systemów i maszyn wydobywczych, lotnictwa, w szczególności silników odrzutowych, kosmonautyki, w szczególności lądowników, inżynierii chemicznej, w szczególności przetwórstwa ropy naftowej.

Przygotowuje zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych, włącznie z przeprowadzaniem badań i poszukiwań patentowych, przeprowadza i nadzoruje postępowania o uzyskanie patentów i praw ochronnych. Przeprowadza i bierze udział w postępowaniach spornych oraz sądowoadministracyjnych, ponadto sporządza opinie prawne w zakresie praw z patentu i praw ochronnych.

W Patpolu od 2008 r., rzecznik patentowy, w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Staż podoktorski odbył na Uniwersytecie Osaka w Japonii.

Członkostwo: PIRP

Specjalizacje

inżynieria chemiczna; kosmonautyka; lotnictwo, górnictwo

Języki

angielski, niemiecki, polski
Print Friendly, PDF & Email