Wycena własności intelektualnej i przemysłowej


Opracowujemy wyceny wszystkich rodzajów praw własności przemysłowej (IP), w tym w szczególności wyceny wartości znaków towarowych oraz patentów.

Wycena wartości praw IP jest procesem w którym na podstawie danych ekonomicznych, księgowych oraz prawnych, szacowana jest wartość określonego prawa. Podstawową metodą stosowaną w procesie wycen jest metoda dochodowa, oparta na hipotetycznych opłatach licencyjnych. W naszych wycenach stosujemy również metodę odtworzeniową, a także porównawczą (rynkową).

Opracowywane przez nas wyceny stanowią oficjalny dokument, który może być prezentowany przed sądami, urzędami, instytucjami finansowymi dla celów dowodowych, informacyjnych, a także dla celów transakcyjnych. W tym ostatnim przypadku wycena może stanowić podstawę dla wyliczenia opłat licencyjnych lub franczyzowych, a także podstawę obliczenia wartości aportu.

Naszym Klientom doradzamy w zakresie zarządzania prawami IP w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie uzyskiwania ochrony, monitorowania własnych praw, egzekwowania posiadanych praw w razie ich naruszeń, a także możliwości wykorzystywania praw IP w przedsiębiorstwie w celu uzyskiwania wymiernych korzyści.

 

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy