Ochrona odmian roślin


  • przygotowujemy i składamy wnioski o rejestrację nowych odmian roślin
  • przygotowujemy / tłumaczymy załączniki, opisy botaniczne odmiany
  • monitorujemy badania materiału roślinnego
  • dozorujemy terminy opłat okresowych
  • wnosimy wszelkie należne opłaty
  • dokonujemy zmian w rejestrze
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy