Monitoring znaków towarowych


Monitoring znaków towarowych jest narzędziem gwarantującym skuteczną ochronę prawną przed potencjalnymi naruszeniami. Urząd Patentowy RP rozpatrując nowe zgłoszenia znaków towarowych nie weryfikuje ich podobieństwa do chronionych już znaków. Nie informuje również uprawnionych do wcześniejszych znaków towarowych o nowych zgłoszeniach, mogących stanowić naruszenie ich praw. W praktyce zatem, konkurecyjne podmioty mogą zarejestrować znaki podobne lub wręcz identyczne do znaków wcześniej chronionych, gdyż w razie braku reakcji w odpowiednim terminie ze strony właścicieli znaków wcześniejszych, Urząd automatycznie udzieli na nie prawo ochronne.

Jak chronić znaki towarowe?

Stały monitoring zgłaszanych do rejestracji znaków towarowych chroni właściciela przed rejestracją przez konkurencję znaków podobnych do własnych znaków towarowych (przeczytaj artykuł na naszym blogu: “Monitoring znaków towarowych – skuteczne narzędzie prawne i marketingowe“). Dlatego też oferujemy naszym Klientom stałe monitorowanie wszystkich nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu Patentowego RP, zarówno w zakresie znaków krajowych jak i rejestracji międzynarodowych z wyznaczeniem Polski. W razie wykrycia potencjalnego konfliktu, Klient otrzymuje przejrzystą informację o pojawieniu się zgłoszenia znaku towarowego, który w opinii naszych ekspertów narusza jego prawa, wraz ze wskazaniem terminu, w jakim możliwe jest wystąpienie z oficjalnym sprzeciwem do Urzędu.

Monitoring – silna ochrona znaków

Należy podkreślić, że stałe monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych oraz występowanie, ze sprzeciwem do Urzędu Patentowego, jest jedynym skutecznym sposobem na utrzymanie silnej ochrony własnych znaków towarowych oraz powstrzymywanie podmiotów trzecich przed nieuprawnionym rejestrowaniem znaków identycznych lub podobnych.

Jako usługę dodatkową oferujemy również stałe monitorowanie znaków towarowych w zakresie wskazanych przez Klienta branż lub podmiotów. Jest to skuteczne narzędzie pozwalające na bieżącą kontrolę działań konkurencji w zakresie wprowadzanych na rynek nowych produktów i usług.

Co daje monitoring znaków towarowych?

  • pozwala zapobiegać rejestracji znaków identycznych lub podobnych
  • zapewnia skuteczną ochronę prawną przed naruszeniami
  • dostarcza wiedzę na temat zgłoszeń realizowanych przez podmioty konkurencyjne

Zgłoszenie znaku towarowego

Monitoring znaków towarowych ma największy sens w przypadku, gdy jesteśmy już posiadaczami zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową usługę przygotowania i złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego (tzw. złożenie zgłoszenia znaku towarowego).

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej