Kiedy potrzebne jest tłumaczenie dokumentacji patentowej?

Tłumaczenie dokumentacji patentowej potrzebne jest:

gdy chcemy zgłosić wynalazek/wzór użytkowy do ochrony za granicą (na język danego kraju);
gdy zagraniczny wynalazek ma być zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP (na język polski);
dla celów analizy wyników poszukiwań przeprowadzonych w zagranicznej dokumentacji patentowej.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej