Kiedy nabywa się uprawnienie do używania oznaczenia ®?

Uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie oznaczenia ® po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej