Jednolity europejski system patentowy

“Prace nad tzw. jednolitym europejskim systemem patentowym toczą się już prawie pół wieku. Nic więc dziwnego, że wokół koncepcji jako tworu prawnego powstało wiele legend i mitów. Prace nad jego powstawaniem były elementem polityki europejskiej, której celem było stworzenie przeciwwagi dla silnej gospodarki amerykańskiej. Jednolity system ochrony patentowej niebezpodstawnie uznano za jeden z kluczowych czynników tworzących w Stanach Zjednoczonych korzystne warunki dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Jeżeli Polska nie przystąpi do Patentu jednolitego, to polscy przedsiębiorcy i tak będą mogli korzystać z możliwości zgłaszania i uzyskiwać jednolite patenty. Przystąpienie to transakcja, w której nie ma dla Polski żadnej korzyści.”

Genezę powstania idei jednolitego patentu europejskiego oraz zalety i wady tego rozwiązania z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy w przystępny sposób przedstawia artykuł dr inż. Marka Burego, rzecznika patentowego zatrudnionego w Patpol Kancelarii Patentowej oraz pracownika Politechniki Warszawskiej opublikowany na stronach Przeglądu Technicznego nr 7-8 2013 z 14.03.2013r.

Zapraszamy do pobrania i lektury tego bardzo ciekawego materiału.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej