Jakie oznaczenia nie mają dostatecznych znamion odróżniających?

Nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone,
składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej