Jakie informacje i dokumenty wymagane są przy zgłoszeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP?

nazwa znaku
rodzaj znaku (słowny, graficzny, słowno-graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, mieszany)
dane zgłaszającego (właściciela znaku): imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer REGON, wyciąg z KRS
wykaz towarów i/lub usług do oznaczania znakiem
jeśli znak jest słowno-graficzny lub przestrzenny – 5 odbitek znaku o wymiarach minimum 3×3 cm, maksimum 5 x 5 cm
jeśli znak jest barwny – zastrzegane kolory
dokument pełnomocnictwa, o ile zgłaszający działa przez pełnomocnika

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej