Co jest potrzebne, aby zgłosić wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP?

Zgłoszenie powinno obejmować:

podanie o zarejestrowanie wzoru przemysłowego ze wskazaniem uprawnionego do uzyskania prawa z rejestracji (twórca, współtwórca, zgłaszający);
opis wzoru wraz z ilustracją i/lub próbką;
inne dokumenty i oświadczenia (np. podstawa prawa do uzyskania prawa z rejestracji, pełnomocnictwo);

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej