Co jest potrzebne, aby zgłosić wynalazek/wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym RP?

W Urzędzie Patentowym RP należy złożyć:

podanie o udzielenie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy;
opis wynalazku/wzoru użytkowego
zastrzeżenia patentowe/ochronne
ewentualne rysunki (konieczne w przypadku wzoru użytkowego)
dokumenty dodatkowe (oświadczenia, pełnomocnictwo, dokument pierwszeństwa itp.)

Po złożeniu zgłoszenia, w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy RP, należy wnieść opłatę urzędową

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej