Wejście w życie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

Wraz z wejściem w życie w dniu 23 marca rozporządzenia nr 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)  przekształcił się w Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy stał się znakiem towarowym Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące tej zmiany mogą Państwo przeczytać tutaj.

Print Friendly, PDF & Email