Szkolenie – Patent Jednolity

W dniu 23 czerwca odbyło się zorganizowane przez Kancelarię Patpol szkolenie pt.

„Wprowadzenie do systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie”.     
shutterstock_110395361

Polska nie jest uczestnikiem systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie. Nie oznacza to jednak, że jednolity system patentowy nie dotyczy polskich przedsiębiorców, innowatorów, naukowców, ani jednostek badawczo-rozwojowych.

Trafna decyzja polityczna o nieprzystępowaniu do systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie sprawiła, że jego powstanie stanowi dla polskich podmiotów szansę, a nie zagrożenie. Aktualnie Polska jest w identycznej relacji do jednolitego systemu patentowego jak Stany Zjednoczone, Japonia, Szwajcaria, czy Norwegia.

Celem przeprowadzonego szkolenia było przybliżenie zasad wynikających z jednolitego systemu patentowego,a tym samym zwiększenie szans Uczestników szkolenia na czerpanie z niego korzyści poprzez świadome prowadzenie strategii uzyskiwania i egzekucji ochrony patentowej w krajach europejskich.

Pomimo, że wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem przepisów wykonawczych, nie są znane ani koszty urzędowe, ani lokalizacje sądów mających rozstrzygać o naruszeniach i rozpatrywać wnioski o unieważnienie jednolitych patentów, pierwsze kraje już ratyfikowały porozumienie o jednolitym sądzie patentowym. To właśnie teraz jest właściwy moment na rozpoczęcie przygotowań oraz śledzenie postępu prac, tak aby z wyprzedzeniem podejmować trafne decyzje odnośnie stosowanych mechanizmów ochrony patentowej.

Jednolity system ochrony patentowej w Europie ma zarówno zalety jak i wady. W obecnej sytuacji polskie podmioty mogą bez przeszkód korzystać z tych pierwszych będąc tylko w niewielkim stopniu narażonymi na te drugie.

Zaproszenie – Szkolenie PATENT JEDNOLITY

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy