Jakie prawa własności intelektualnej są w pieniądzach?

Nie ma wątpliwości, że w prawach własności intelektualnej są, i to nie byle jakie, pieniądze. Czy jednak jest możliwe, że odwrotna zależność również występuje? Czy w pieniądzach również są ukryte prawa własności intelektualnej? Pełniące funkcję środków płatniczych pieniądze są bowiem nośnikiem szeregu praw własności intelektualnej, które mają na celu zarówno indywidualizację takiego produktu w obrocie gospodarczym, jak i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed ich podrabianiem, fałszowaniem lub nieuprawnioną reprodukcją.

O własności intelektualnej w środkach płatniczych pisze na łamach kwartalnika “Człowiek i dokumenty” dr Agnieszki Żebrowskiej-Kucharzyk, polski i europejski rzecznik patentowy. Zachęcamy do lektury.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej