Patent Plus z Kancelarią Patentową Patpol Sp. z o.o.

Ruszył nabór wniosków na IV konkurs w ramach Programu Patent Plus organizowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
 
Korzystając z wieloletniego doświadczenia we współpracy z naukowcami z różnych uczelni i instytutów badawczych, Kancelaria Patentowa Patpol Sp. z o.o. aktywnie może pomóc Państwu w działaniach związanych z badaniem stanu technik, jak również procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również w działaniach związanych ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT czy wejściem w fazy krajowe w państwach, w których chcą Państwo ubiegać się o patent. Świadczy kompleksowe usługi doradcze dotyczące miedzy innymi ochrony własności intelektualnej, oceny potencjału rozwiązań, czy projektowania ścieżek komercjalizacji dla danych rozwiązań czy technologii. Nasi eksperci – rzecznicy patentowi polscy i europejscy oraz prawnicy specjalizują się w zagadnieniach komercjalizacji rozwiązań naukowych i łączą znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej z doświadczeniem naukowym z różnych branż i dyscyplin. Znając Państwa problemy i trudności związane ze skomplikowanymi zagadnieniami komercjalizacji pomożemy efektywnie i sprawnie ułatwić Państwu aplikację projektową, zaplanować strategie działania i wreszcie realizować założenia projektu.
 
Zarówno zakres jak i charakter naszej pomocy będzie uzależniony od Państwa oczekiwań i planów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem: w celu umówienia się na nieodpłatna konsultację w siedzibie naszej firmy dla wyjaśnienia Państwa potrzeb i oczekiwań oraz ewentualnego nawiązania współpracy.
 
Więcej informacji o Programie Patent Plus znajda Państwo tu.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej