Międzynarodowy system rejestracji wzorów przemysłowych

W związku z przystąpieniem przez Polskę do Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego, od dnia 2 lipca 2009 r. polscy przedsiębiorcy mogą uzyskiwać ochronę dla swoich wzorów przemysłowych w krajach będących stronami Porozumienia.

W chwili obecnej stronami Porozumienia, które należą do Aktu Genewskiego z 1999 r., jest 35 państw, w tym również Wspólnota Europejska, która przystąpiła do niego z dniem 1 stycznia 2008 r.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej