Piotr Wydrzyński
T: 22 5469126
E:

Asystenci

Piotr Wydrzyński

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy

W Patpolu zajmuje się ochroną znaków towarowych, postępowaniami administracyjnymi i sądowymi oraz postępowaniem w przedmiocie zwalczania nieuczciwej konkurencji

rzecznik patentowy od 2005, europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy do spraw wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

mgr inż. inżynierii środowiska, mgr prawa, mgr psychologii, absolwent Politechniki Warszawskiej, Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; ukończył Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studium w zakresie syndyk, likwidator, sanator-restrukturyzator podmiotów gospodarczych.

Języki

angielski, polski
Print Friendly, PDF & Email