Monika Zielińska - photo
T: 22 5469104
E:

Asystenci

Nina Jankowska

T: 22 54 69 106
E:

Monika Zielińska

Europejski i polski rzecznik patentowy
Adwokat

Monika Zielińska jest adwokatem i rzecznikiem patentowym specjalizującym się w znakach towarowych i wzorach przemysłowych. Jej pozostałe specjalizacje to: prawo autorskie, prawo reklamy, prawo konkurencji i arbitraż. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, a także w postępowaniach sądowo-administracyjnych i cywilnych.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze całych portfolio praw własności przemysłowej. Jest autorką wielu opinii prawnych w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich. Doradzała firmom w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa reklamy z sektorów takich jak, reklama, przemysł spożywczy i motoryzacyjny. Prowadziła także kompleksową obsługę organizacji pozarządowych i instytucji kulturalnych.

Jest członkiem GRUR.

Oprócz uzyskania tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Monika ma szerokie wykształcenie w innych dziedzinach. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Wydziału Rzeźby oraz interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Badań Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Języki

angielski, niemiecki, polski

Najnowsze publikacje

Print Friendly, PDF & Email