Monika Zielińska - photo
T: 22 5469104
E:

Asystenci

Nina Jankowska

T: 22 54 69 106
E:

Monika Zielińska

Europejski i Polski rzecznik patentowy
adwokat

Monika Zielińska jest adwokatem i rzecznikiem patentowym specjalizującym się w znakach towarowych. Jej pozostałe specjalizacje to: arbitraż, licencje, prawo autorskie, prawo reklamy i prawo konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i procesowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także w postępowaniach sądów cywilnych i sądowo-administracyjnych.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze całych portfolio własności przemysłowej. Jest autorką wielu opinii prawnych w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich. Doradzała firmom w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa reklamy z sektorów takich jak, reklama, przemysł spożywczy i motoryzacyjny, a także organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne

Jest członkiem GRUR.

Oprócz uzyskania tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na studiach IP na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Monika ma szerokie wykształcenie w innych dziedzinach. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Wydziału Rzeźby oraz interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Badań Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Języki

angielski, niemiecki, polski

Najnowsze publikacje

Print Friendly, PDF & Email