Monika Zielińska - photo
T: 22 5469104
E:

Asystenci

Nina Jankowska

T: 22 54 69 106
E:

Monika Zielińska

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy
adwokat

Zajmuje się ochroną znaków towarowych, arbitrażem, licencjami, prawem autorskim, prawem reklamy i konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniu administracyjnym i spornym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jak również w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw z zakresu własności przemysłowej. Jest autorką licznych opinii prawnych z zakresu prawa do znaków towarowych, prawa nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego. Doradzała wielu firmom z branży reklamowej, spożywczej i motoryzacyjnej, a także organizacjom pozarządowym i instytucjom kulturalnym w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa reklamy.

Działając pro bono Monika Zielińska pomagała zawiązać stowarzyszenie zwykłe Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej. Na bieżąco służy pomocą prawną osobom zajmującym się profesjonalnie sztuką współczesną.

Jako członkini Zespołu Zadaniowego d.s. Ochrony Twórczości powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczyła w opiniowaniu i projektowaniu zmian legislacyjnych oraz współtworzyła założenia dla programu kolekcjonowania sztuki współczesnej.

Jest wpisana na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej.

Mgr prawa. Ukończyła także Wydział Rzeźby warszawskiej ASP oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

W Kancelarii Patpol pracuje od 2016 roku.

Języki

angielski, niemiecki, polski
Print Friendly, PDF & Email