T: 22 5469177
E:

Asystenci

Anna Adamczak

T: 22 5469183
E:

dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy

Specjalizuje się w zgłoszeniach patentowych z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii, a także w uzyskiwaniu SPC, postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym oraz sądowoadministracyjnych.

Rzecznik patentowy od 2008r., europejski rzecznik patentowy od 2015r.

Współautorka publikacji z dziedziny bioelektrochemii i biofizyki opublikowanych w czasopismach naukowych, jak również artykułów na temat własności przemysłowej.

Dr chemii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kulturoznawstwa w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, odbyła staż w Instytucie Maxa-Plancka we Frankfurcie nad Menem.

Specjalizacje

biotechnologia, biofizyka; chemia, elektrochemia, spektroskopia; farmacja

Języki

angielski, polski
Print Friendly, PDF & Email