Dariusz Piróg - zdjęcie
T: 22 546 91 80
E:

Asystenci

Mieczysława Zalisz

T: 22 5469126
E:

Aleksandra Tatko

T: 22 546 91 11
E:

Dariusz Piróg

kierownik działu prawnego

adwokat

Dariusz Piróg specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, sporach i prawie zamówień publicznych.

W Kancelarii Patpol zajmuje się obsługą spraw dotyczących naruszeń patentów znaków towarowych i wzorów jak również spraw o naruszenie praw autorskich i dotyczących nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje swoich Klientów zarówno przed sądami cywilnymi jak i karnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Dariusz prowadzi również postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowania o unieważnienie patentów, znaków towarowych i wzorów przed Urzędem Patentowym RP

Dariusz Piróg jest wiodącym prawnikiem w postępowaniach dotyczących wynalazków implementowanych za pomocą komputera toczących się przed polskimi sądami administracyjnymi, a także był jednym z członków zespołu doradzającego w sprawie dotyczącej wyjątku Bolara w prawie polskim.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra prawa. Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki

angielski, polski
Print Friendly, PDF & Email