Zmiany w rejestrach, licencje


  • Dokonujemy wpisów w rejestrach zmian związanych z własnością praw własności przemysłowej, takich jak przeniesienia prac (cesja), zmiany adresu bądź zmiany nazwy właściciela w stosunku do patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych praw
  • Prowadzimy negocjacje
  • Przygotowujemy umowy licencyjne
  • Rejestrujemy umowy licencyjne w UPRP i innych urzędach
  • Współpracujemy z doradcami podatkowymi i rzeczoznawcami majątkowymi
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej