Wzory użytkowe


magdalena tagowaska kierownikPrzygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP i Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)

  • prowadzimy postępowanie przed Urzędem Patentowym RP i EPO w sprawach związanych ze zgłaszaniem wzorów użytkowych w celu uzyskania rejestracji
  • przygotowujemy podanie, opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia i inne potrzebne dokumenty
  • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
  • wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej
  • opracowujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
  • sprawy w Urzędzie Patentowym RP i EPO prowadzimy bez pośrednictwa

 

Przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru użytkowego za granicą

  • prowadzimy postępowanie mające na celu uzyskanie wzoru użytkowego za granicą
  • opracowujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
  • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
  • wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej

 

Konwersja Europejskich zgłoszeń patentowych na krajowe wzory użytkowe

Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie

Monitorujemy terminy i dokonujemy opłat należnych na rzecz Urzędu Patentowego RP

Za pośrednictwem zagranicznych kancelarii, monitorujemy terminy i dokonujemy opłat należnych na rzecz zagranicznych urzędów patentowych

Dokonujemy zmian i wpisów w rejestrach

Prowadzimy kompleksowe postępowanie aż do uzyskania decyzji ostatecznej

Kompleksowo prowadzimy sprawy sprzeciwów oraz unieważnień wzorów użytkowych

Opracowujemy opinie dotyczące zakresu ochrony patentów

Prowadzimy szkolenia

Opracowujemy programy ochrony i umowy licencyjne

Prowadzimy sprawy naruszeń wzorów użytkowych

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej