Wzory przemysłowe


Składamy wnioski o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru przemysłowego
 • prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym RP
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w zbiorach zarejestrowanych wzorów przemysłowych

 

Składamy wnioski o rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru
 • prowadzimy korespondencję z EUIPO
 • składamy sprzeciwy wobec zgłoszonych wspólnotowych wzorów przemysłowych
 • wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty

 

Składamy wnioski o rejestrację międzynarodową w ramach Porozumienia Haskiego

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia znaku
 • prowadzimy korespondencję z Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • prowadzimy korespondencję dotyczącą kolizji praw
 • wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w zbiorach zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

 

Obsługujemy wzory przemysłowe kompleksowo, prowadząc postępowanie aż do uzyskania decyzji ostatecznej

Wykonujemy badania dostępności wzoru

Wnosimy sprzeciwy wobec decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji

Składamy wnioski o unieważnienie prawa z rejestracji

Monitorujemy terminy i dokonujemy opłat okresowych

Dokonujemy zmian i wpisów w rejestrach

Sprawy w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO i WIPO prowadzimy bez pośrednictwa

Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie

 

Prowadzimy sprawy naruszeń wzorów

 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy opinie prawne
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi
 • współpracujemy z Policją, Prokuraturą, urzędami celnymi

Przygotowujemy opinie dotyczące zakresu ochrony wzorów

Opracowujemy programy ochrony praw własności intelektualnej

Przygotowujemy umowy dotyczące własności intelektualnej, w tym umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw

 

Prowadzimy sprawy zatrzymań celnych związanych z naruszeniami znaków towarowych

 • składamy wnioski o ochronę celną
 • współpracujemy ze służbą celną
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi

Organizujemy szkolenia

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej