Prawa autorskie


  • Przygotowujemy opinie prawne w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych
  • Opracowujemy umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
  • Reprezentujemy klientów przed sądami
  • Opracowujemy programy ochrony praw autorskich
  • Współpracujemy z portalami aukcyjnymi, organami ścigania, służbą celną
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej