Domeny internetowe


  • Doradzamy jak odzyskać domenę internetową
  • Przygotowujemy listy ostrzegawcze, odpowiedzi na nie
  • Reprezentujemy klientów przed sądem polubownym lub przed sądami powszechnymi
  • Prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
  • Współpracujemy z rejestratorami, NASK
  • Rejestrujemy i utrzymujemy domeny
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej