Nasze usługi


USLUGI_zdjecie_compress

Prowadzimy kompleksową obsługę spraw związanych z własnością intelektualną.

 

 

 

Świadczymy usługi dla klientów z całego świata. Większość z nich to międzynarodowe korporacje między innymi z listy „Fortune 500” – często właściciele znanych i szanowanych na całym świecie marek, ale pracujemy również dla bardzo małych firm, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Obsługujemy klientów w najróżniejszych branżach, między innymi chemii, elektronice, kosmetyce, farmacji, telekomunikacji, IT, mikrobiologii, biotechnologii i mechanice.

Wszyscy klienci mogą zawsze liczyć na naszą pomoc na każdym etapie postępowania. Nasze usługi obejmują przygotowywanie podań ( zgłoszeń ) w celu uzyskania praw wyłącznych, prowadzenie korespondencji formalnej i merytorycznej ze stosownymi urzędami i sądami jak również – w razie potrzeby – osobistą reprezentację klientów poza siedzibą firmy.

Pomagamy we wszystkich sprawach bezpośrednio lub pośrednio związanych z patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi oraz przemysłowymi, ale również w takich kwestiach jak uzyskiwanie licencji, odnotowywanie zmian we własności praw w odpowiednich rejestrach urzędowych, wnoszenie opłat okresowych za utrzymywanie praw w mocy, sporządzanie umów i egzekwowanie praw własności przemysłowej. Ponadto reprezentujemy klientów w sporach, postępowaniu celnym i sądowym, w przypadkach naruszeń chronionych prawnie rozwiązań.

Jesteśmy uprawnieni do reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym ( EPO ) w Monachium, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ( EUIPO ) w Alicante, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ( WIPO ) w Genewie, jak również przed polskimi sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz polskimi urzędami celnymi.

UP_logo   EPO_logo   EUIPO_LOGO_PL     2010_02_art3_logo

 

Bezpieczeństwo danych naszych Klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego korzystamy z najnowszych rozwiązań IT do zarządzania dokumentami i korespondencji z klientami. Dostosowujemy się do wymagań klientów w zakresie sposobu komunikacji. Tam gdzie jest to wymagane, szyfrujemy korespondencję e-mail, korzystamy również z podpisów kwalifikowanych.

Nasze oprogramowanie umożliwia bardzo szybki dostęp do szczegółów związanych z daną sprawą np.: ustaw / regulacji, rejestracji czasu pracy i kosztów, faktur, korespondencji itp. Jesteśmy w stanie w bezpieczny sposób przekazywać informacje i przydzielać zadania naszym  pracownikom. Nasze oprogramowanie wykorzystuje automatyczne szablony dokumentów oraz umożliwia bezpośrednią wymianę danych z innymi systemami. We współpracy z różnymi organizacjami i urzędami, wykorzystujemy w pełni dostępne elektroniczne kanały komunikacji. Najważniejsze z nich to: Europejskim Urząd Patentowy – EPO online Services, eOLF ; WIPO / IB – eOLF, PCT-SAFE i e-PCT; Urząd Patentowy RP – eOLF, portal ePUAP.

Nasza firma przestrzega zasad przechowywania plików zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mamy też rozbudowane procedury tworzenia kopii zapasowych (dzienne, miesięczne) oraz przechowywania ich w bezpiecznych miejscach.