Warto wiedzieć - Domeny internetowe


Czy dla rejestracji domeny .pl wymagana jest obecność abonenta domeny w Polsce?

Dla rejestracji domeny internetowej nie jest wymagana obecność abonenta w Polsce (nie jest na przykład wymagane posiadanie siedziby w Polsce, oddziału, przedstawicielstwa). Tak więc podmioty zagraniczne mogą nie prowadzić w Polsce żadnej działalności i pomimo tego mają możliwość rejestrowania i utrzymywania domen internetowych (licząc na przykład, że w przyszłości podejmą w Polsce działalność gospodarczą).

Jakie są procedury rozwiązywania sporów dotyczących domen internetowych?

Spory dotyczące domen internetowych mogą być rozpatrywane przez Sąd Arbitrażowy do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji lub przez Sądy Powszechne. Przed Sądem Arbitrażowym możliwe są dwa rodzaje postępowań: mediacja postępowanie arbitrażowe Wyrok Sądu Arbitrażowego do Spraw Domen Internetowych jest ostateczny i podlega wykonaniu tak samo jak wyrok Sądu Powszechnego.