Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? Część 7 – znak ruchomy

O tym co to jest znak towarowy i jaka jest jego prawna definicja była mowa we wcześniejszych artykułach niniejszego cyklu. Kolejnym z rodzajów znaków towarowych nietypowych (obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne) jest znak towarowy ruchomy.

Znak towarowy ruchomy to znak, który składa się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia.

Określenie „składa się” oznacza, że oprócz samego ruchu, taki znak towarowy może zawierać słowa, elementy graficzne, animowane postaci.

Ten rodzaj znaku towarowego należy przedstawić poprzez przekazanie pliku wideo albo za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów ukazującej ruch lub zmianę układu. W przypadku wykorzystania nieruchomych obrazów powinny być one ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność.

 

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu na IP-BLOGu: https://bit.ly/2DBZ2Ik

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej