Zapobiec skutkom ustawy

Rozszerzenie kompetencji adwokatów i radców prawnych o dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP jest zbyt ryzykowne dla przedsiębiorców i gospodarki, a jego skutki ujawnią się dopiero po kilku latach. Proponowana w tym zakresie zmiana w rządowym projekcie pakietu ustaw deregulacyjnych zagraża bezpieczeństwu ochrony własności przemysłowej i pewności obrotu gospodarczego.

Zachęcamy do pobrania i lektury całości tego ciekawego artykułu.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej