W jaki sposób można wzruszyć decyzję Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu?

Wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu można wnieść sprzeciw bądź też wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej