Symbol marihuany jest sprzeczny z porządkiem publicznym i znak towarowy go zawierający, nie może zostać zarejestrowany w Unii Europejskiej.

W wyroku z grudnia 2019 r., Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że znak towarowy odnoszący się do marihuany nie może zostać zarejestrowany ponieważ jest sprzeczny z porządkiem publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Pod osąd Sądowi, została poddana decyzja Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawiająca rejestracji zgłoszeniu unijnego słowno-graficznego znaku towarowego CANNABIS STORE AMSTERDAM o nr 016176968, o następującym przedstawieniu:

z uwagi na niespełnienie bezwzględnych wymogów rejestracji tj. brak zgodność z porządkiem publicznym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f) i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (uprzednio rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

 

Przeczytaj cały artykuł na IP-BLOGu – https://bit.ly/3kCrU2L

 

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej