“Pracownicze projekty wynalazcze”

W artykule przybliżono ważne aspekty prawne, które dotyczą sytuacji pracownika – twórcy wynalazczego rozwiązania, jak i przedsiębiorstwa – pracodawcy, których znajomość jest niezbędna w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej a także zmaksymalizowania pojawiających się korzyści związanych z prawami wyłącznymi, chroniącymi wdrażane przemysłowo rozwiązania. Temat opracowany został przez Weronikę Witkowską, specjalistę w dziedzinie elektroniki, telekominiakcji i radiokomunikacji.

Zachęcamy do pobrania i lektury tego ciekawego artykułu.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej