Poszukiwania w literaturze patentowej

W jakim celu przeprowadza się poszukiwania w literaturze patentowej?

Poszukiwania w literaturze patentowej przeprowadza się np. w celu:

ustalenia stanu wiedzy w danej dziedzinie techniki – badanie stanu techniki;
ustalenia, czy dany wynalazek jest nowy i posiada poziom wynalazczy – ekspertyza patentowa;
zbadania, czy dany produkt, urządzenie, sposób wytwarzania, technologia itp. jest chronione prawem
wyłącznym w danym kraju – badanie czystości patentowej;
śledzenia polityki gospodarczej i patentowej firm;

Należy wziąć pod uwagę, że badanie stanu techniki, ekspertyza patentowa i badanie czystości patentowej nigdy nie daje 100% gwarancji.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej