Od kiedy zgłoszony znak towarowy podlega ochronie?

Znak towarowy podlega ochronie od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, o ile udzielone zostanie prawo ochronne.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej