„Numeral mark held to lack distinctive character”

autorstwa Sławomiry Piotrowskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy 80 (numer rejestracji 156993), przeznaczony do oznaczania towarów „czasopisma szaradziarskie, krzyżówki” (7 grudnia 2009).
Fragment artykułu opublikowanego w „World Trademark Review” z 11 lutego 2010.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej