Jakie są procedury rozwiązywania sporów dotyczących domen internetowych?

Spory dotyczące domen internetowych mogą być rozpatrywane przez Sąd Arbitrażowy do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji lub przez Sądy Powszechne.
Przed Sądem Arbitrażowym możliwe są dwa rodzaje postępowań:

mediacja
postępowanie arbitrażowe

Wyrok Sądu Arbitrażowego do Spraw Domen Internetowych jest ostateczny i podlega wykonaniu tak samo jak wyrok Sądu Powszechnego.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej