Jak uzyskać patent za granicą?

składając międzynarodowe zgłoszenie wynalazku w ramach procedury PCT (możliwość uzyskania patentu we wszystkich państwach – stronach Układu PCT);
składając wniosek o udzielenie patentu europejskiego (możliwość uzyskania patentu europejskiego ze skutkiem we wszystkich państwach – stronach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich);
składając odrębne wnioski o udzielenie patentu w poszczególnych krajach

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej