Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP, z możliwością przedłużenia na wniosek uprawnionego na kolejne okresy dziesięcioletnie

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej