“Combinig offence and defence”

Radcy prawni naszej kancelarii Katarzyna Mełgieś i Jaromir Piwowar, napisali artykuł, który pojawił się w magazynie World Trademark Review numer 45. Tekst jest w języku angielskim na temat różnych narzędzi jakie polski system prawny oferuje do ochrony praw własności intelektualnej. Zachęcamy do do lektury, pełna wersja artykułu dostępna jest tutaj.

Akredytacja:

This article first appeared in World Trademark Review magazine issue 45, published by The IP Media Group. To view the issue in full, please go to www.worldtrademarkreview.com.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej