Co to jest prawo ochronne na wzór użytkowy?

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest to prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który prawo ochronne jest udzielone. Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest przez Urząd Patentowy osobie fizycznej lub prawnej, która złoży wniosek o jego udzielenie.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej