Klauzula informacyjna – udział w wydarzeniu organizowanym przez Patpol Kancelarię Patentową Sp. z o.o.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o. (dalej: Patpol), z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa), dane kontaktowe: email: i numer telefonu: 22 546 91 00.

Z inspektorem ochrony danych osobowych Patpol można skontaktować się pod adresem email:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Państwu udziału w wydarzeniach organizowanych przez Patpol.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol przy organizacji Wydarzenia.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgormadzone tj. zapewnienia Państwu udziału w danym wydarzeniu.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
W przypadkach gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będę Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia Państwu udziału w Wydarzeniu. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody zapewnienie Państwu udziału w Wydarzeniu nie jest możliwe.

Print Friendly, PDF & Email