Klauzula informacyjna – udział w wydarzeniu organizowanym przez Patpol Kancelarię Patentową Sp. z o.o.


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o. (dalej: Patpol), z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa), dane kontaktowe: email: i numer telefonu: 22 546 91 00.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych Patpol można skontaktować się pod adresem email:
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) zapewnienia Państwu udziału w wydarzeniu organizowanym przez Patpol, na które zgłosili Państwo swój udział,
2) wysyłania Państwu przez Patpol newslettera dotyczącego treści publikowanych na blogu https://ip-blog.pl/ oraz działalności Patpol (w tym informacji o charakterze marketingowym) – o ile wyrazili Państwo na to odrębną zgodę.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol przy organizacji danego wydarzenia oraz (jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania Państwu przez Patpol newslettera dotyczącego treści publikowanych na blogu https://ip-blog.pl/ oraz działalności Patpol) podmiotom trzecim współpracującym z Patpol przy wysyłce korespondencji, w szczególności dostawcy serwisu, za pośrednictwem którego wysyłka jest realizowana. W takim przypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach współpracy z dostawcą serwisu, za pośrednictwem którego wysyłka korespondencji jest realizowana. Przekazanie danych nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgormadzone tj. przez czas:
1) zapewnienia Państwu udziału w danym wydarzeniu, na które zgłosili Państwo swój udział;
2) wysyłania Państwu przez Patpol newslettera dotyczącego treści publikowanych na blogu https://ip-blog.pl/ oraz działalności Patpol – o ile wyrazili Państwo na to zgodę.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
7. W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będę Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)). Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:
1) zapewnienia Państwu udziału w danym wydarzeniu, na które zgłosili Państwo swój udział, przy czym w razie cofnięcia zgody zapewnienie Państwu udziału w danym wydarzeniu nie jest możliwe,
2) (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) zapewnienia Państwu wysyłki newslettera dotyczącego treści publikowanych na blogu https://ip-blog.pl/ oraz działalności Patpol (w tym informacji o charakterze marketingowym), przy czym w razie cofnięcia zgody dalsze zapewnienia Państwu wysyłki newslettera dotyczącego treści publikowanych na blogu https://ip-blog.pl/ oraz działalności Patpol nie będzie możliwe.

Print Friendly, PDF & Email