Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym: Czy jesteśmy innowacyjni?

29 października odbyło w siedzibie Urzędu Patentowego PR seminarium prezentujące najnowszy raport Urzędu Patentowego RP i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej nt. innowacyjności polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego. Przedstawiane są wyniki analiz ekonomicznych oraz analityki patentowej dotyczące sektora zdrowia w Polsce, a także interesujące wnioski z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród ponad 40 polskich przedsiębiorstw z sektora farmaceutyczno-medycznego.

Patpol reprezentowały podczas spotkania: Nina Jankowska, Joanna Rafalska z działu znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz Barbara Milczarek i dr Katarzyna Jedynak z działu patentów.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.kpk.gov.pl/

Print Friendly, PDF & Email