Traktat singapurski o prawie znaków towarowych

W dniu 2 lipca 2009 r. wszedł w życie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych. Oba akty prawne zostały przyjęte na konferencji dyplomatycznej w Singapurze, która odbyła się w dniach od 13 do 27 marca 2006 r.

Celem Traktatu jest dalsza harmonizacja procedur rejestracji znaków towarowych, podjęta wcześniej na płaszczyźnie międzynarodowej w ramach Traktatu o prawie znaków towarowych sporządzonym w 1994 r., w Genewie. Traktat singapurski ma zastosowanie do wszystkich rodzajów znaków towarowych zarejestrowany zgodnie z prawem krajowym (znaki towarowe, znaki usługowe, znaki wspólne, gwarancyjne i kontrolne). Państwa przystępujące mają swobodę wyboru środków komunikacji (w tym także komunikację w formie elektronicznej) jakie urzędy odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń oraz rejestrację znaków towarowych prowadzą ze stronami postępowania. Traktat wprowadził także nowe zasady dotyczące dokonywania zmian w rejestrach znaków towarowych oraz w zakresie rejestrowania licencji na znak towarowy a także zasady w zakresie wymogów formalnych dotyczących profesjonalnych pełnomocników.

Print Friendly, PDF & Email