Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie

W dniu 20 lutego 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się zorganizowana przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji konferencja pt. „Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie”, której celem było omówienie funkcjonowania ochrony programów komputerowych w polskim i europejskim systemie ochrony własności intelektualnej.

Konferencja, w której udział wzięło ponad 350 osób reprezentujących wszystkie środowiska zainteresowane problematyką ochrony programów komputerowych, była okazją do zapoznania się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ochrony programów komputerowych.

Print Friendly, PDF & Email