„Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu” – Warszawa, 25 kwietnia 2008

Firma PATPOL miała przyjemność być sponsorem konferencji zatytułowanej „Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu” która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2008r. w Audytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS oraz Koalicją Antypiracką zrzeszającą organizacje działające na rzecz ochrony praw twórców.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat stanu ochrony praw twórców w Polsce oraz upowszechnienia wiedzy o możliwościach przeciwdziałania naruszeniom własności intelektualnej.

Uzupełnieniem konferencji były wydarzenia towarzyszące, zorganizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w tym wystawa ilustrująca dzieje przełomowego wynalazku w dziedzinie zapisu dźwięku „120 lat płyty gramofonowej” oraz przygotowana przez Komendę Główną Policji ekspozycja „Walka z piractwem” przedstawiająca metody wykrywania naruszeń prawa własności intelektualnej.

Print Friendly, PDF & Email