IWIS 2008 – II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków

W dniach 4 i 5 czerwca 2008r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków której celem było m.in. zaprezentowanie dorobku polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań i umożliwienie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi inwestorami a także zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości oraz kreowanie innowacyjnych postaw.

Na wystawie placówki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne i indywidualni wystawcy zaprezentowały się w następujących dziedzinach: nowoczesne technologie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia człowieka, przemysł metali nieżelaznych, chemia, biotechnologie, technologie rolno-spożywcze, aparatura badawcza, źródła informacji naukowej i naukowo-technicznej, metodologia prowadzenia badań, nowoczesne układy napędowe, nawozy sztuczne, mechanika, elektronika, sterowanie, informatyka, otolaryngologia, audiologia, foniatria, zwalczanie form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, usprawnienie rynku pracy.

Print Friendly, PDF & Email