Domeny .eu

Dla posiadaczy praw wyłącznych


Przypominamy, wszystkim zainteresowanym zarejestrowaniem domen internetowych z rozszerzeniem EU, że z dniem 7 grudnia 2005 r. rozpoczyna się pierwsza faza procesu przyjmowania wniosków o rejestrację tych domen. Faza ta trwa do 6 lutego 2006 r. W okresie tym posiadacze praw do znaków towarowych lub oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia mogą wnioskować o rejestrację nazw domen EU odpowiadających:

 • zarejestrowanym wspólnotowym znakom towarowym
 • krajowym znakom towarowym zarejestrowanym przynajmniej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej
 • znakom towarowym zarejestrowanym przez Urząd Znaków Towarowych Beneluksu
 • znakom towarowym zarejestrowanym w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków oraz Protokołu do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków – objętych ochroną, w co najmniej jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej
 • oznaczeniom geograficznym bądź oznaczeniom pochodzenia (chronionym przynajmniej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej)

 

W drugiej fazie przyjmowania wniosków o rejestrację domen EU, rozpoczynającej się 7 lutego 2006 r. i trwającej do dnia 6 kwietnia 2006 r. istnieje możliwość składania wniosków także o rezerwację nazw domen EU odpowiadających między innymi:

 • powszechnie znanym znakom towarowym stosownie do art. 6 bis Konwencji Paryskiej
 • nie zarejestrowanym znakom towarowym chronionych w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • nazwom firm
 • nazwom handlowym
 • nazwiskom
 • charakterystycznym tytułom chronionych dzieł literackich i dzieł sztuki

 

Po 6 kwietnia 2005 r. rejestracja nazw domen z rozszerzeniem EU będzie odbywała się zgodnie z zasadą kto pierwszy ten lepszy. Więcej informacji o zasadach rejestracji domen EU na stronie www.eurid.eu.

Print Friendly, PDF & Email