Debata pt. „Ochrona Własności Intelektualnej”

W redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” odbyła się 16 listopada 2011 roku debata pt. „Ochrona Własności Intelektualnej” zorganizowana przy współudziale Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wśród osób związanych ze środowiskiem rzeczników patentowych, zaproszonych do wzięcia udziału w debacie, była p. Katarzyna Karcz, Prezes Zarządu Patpol Sp. z o.o.

Tematem debaty były między innymi konsekwencje wprowadzenia projektowanego jednolitego patentu europejskiego dla polskich przedsiębiorców. Zdaniem oponentów tego projektu, wśród których jest większość przedstawicieli środowiska polskich rzeczników patentowych, rozwiązanie to nie jest korzystne dla polskich firm.

Zapraszamy do lektury sprawozdania z debaty opublikowanego w Dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

Pobierz PDF (11 mb)

1 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9
Print Friendly, PDF & Email