„Central and Eastern European Seminar on Intellectual Property”

PRP Patpol jako jeden ze sponsorów zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tegorocznym „Central and Eastern European Seminar on Intellectual Property”, które odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2009 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

W tym roku seminarium organizowane jest przy aktywnym wsparciu Biura AIPPI. Tematem seminarium będą aktualne zagadnienia i nowe perspektywy w zakresie prawa własności intelektualnej, po pięciu latach od rozszerzenia Unii Europejskiej. W seminarium wezmą udział wybitni prelegenci z poszczególnych krajów europejskich, jak również z WIPO i EPO. Seminarium adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony własności intelektualnej, również nie będących członkami AIPPI.

Print Friendly, PDF & Email